पालखी सोहळा ३ मार्च २०१८- रोहित पुरंदरे, ब्रँच मॅनेजर, सारस्वत बँक औंध पुणे यांचा सत्कार

'श्री स्वामीसमर्थ, औंध' पुरस्कार व सन्मान कार्यक्रमाचे फोटो
पालखी सोहळा ३ मार्च २०१८- रोहित पुरंदरे, ब्रँच मॅनेजर, सारस्वत बँक औंध पुणे यांचा सत्कार